Privacy Statement

alles over je privacy

Privacy beleid Vénice Design
Versie 0.2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15.05.2018.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Vénice Design. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vénice Design niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Vénice Design respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Vénice Design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Atlantische Oceaan 19
2673CB Naaldwijk
M +31653306313
E: nina@venicedesign.nl
https://www.venicedesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vénice Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt d.m.v. bijvoorbeeld het inschrijven van de nieuwsbrief het invullen van een contactformulier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• (Persoonlijke) website;
• Telefoonnummer;
• Bedrijfsnaam;
• Straat en huisnummer;
• Woonplaats;
• KvK-nummer;
• Btw-nummer
• IP-adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vénice Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• NAW, Bedrijfsnaam, KvK-nummer, btw-nummer en e-mailadres, worden gebruikt voor het opmaken van offerte, factuur en afhandeling van betalingen
• Naam en Emailadres worden gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Telefoonnummer en e-mailadres om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• E-mailadres om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• NAW-gegevens om goederen en diensten bij je af te leveren bijvoorbeeld visitekaartjes en andere marketingmaterialen
• Wanneer we een domeinnaam aanvragen voeren wij de volgende gegevens in bij onze hostingpartij: NAW, Bedrijfsnaam, KvK-nummer, btw-nummer en e-mailadres
• Wanneer we een SSL-certificaat aanvragen voeren wij de volgende gegevens in bij onze aanbieder van SSL-certificaten: domeinnaam (websiteadres)
• Vénice Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Door de bovenstaande gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Een aantal van deze gegevens zijn bovendien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, wanneer wij diensten voor je gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nina@venicedesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vénice Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vénice Design) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vénice Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbrief gegevens: na uitschrijving 3 maanden
Gegevens die via contactformulier zijn binnen gekomen: 1 jaar na laatste correspondentie
Gegevens die nodig zijn voor een goede boekhouding: tenminste 7 jaar of als er een wettelijke verplichting bestaat deze gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vénice Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vénice Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Vénice Design heeft een verwerkersovereenkomst (als onderdeel van de algemene voorwaarden) met hostingpartij, online boekhoudprogramma. Al deze partijen hebben hun servers in Nederland staan.

Daarnaast hebben wij een overeenkomst (DPA) met MailChimp op grond van de EU-VS Privacy Shield Framework.

Beveiliging persoonsgegevens

Vénice Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan (SSL-certificaat, two-factor authentication). Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Nina Kouwenhoven via privacy@venicedesign.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vénice Design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Vénice Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Daarnaast zijn de optie ‘gegevens delen’ uitgezet en er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media

Op de website worden buttons geplaatst zodat je makkelijk content kunt delen op Social Media. Dit om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken.
Van de volgende social media-kanalen kunnen wij de buttons hebben geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de social media-kanalen om te weten hoe zij met jouw privacy omgaan. We hebben de links naar de betreffende privacy verklaringen voor je toegevoegd.
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Pinterest
• Twitter
• YouTube

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.venicedesign.nl . Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vénice Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@venicedesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Vénice Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

VD-News

Weet je het niet meer?
Grote kans dat ik je net die tip of dat trucje kan geven om je probleem op te lossen!
Schrijf je daarom snel in voor de nieuwsbrief en ontvang 1x in de 2 maanden de nieuwsbrief!

[et_bloom_inline optin_id="optin_1"]

Adres

Atlantische Oceaan 19 | 2673CB Naaldwijk

KvK

67084680

BTW

NL001713445B31

Bank

tnv Vénice Design | NL26 KNAB 0259 9308 22

Op Social Media ben ik hier te vinden: